Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-05 uchwałą nr II/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Aleksander Dementiew członek
Adam Emilianowicz 0przewodniczący
Jolanta Kucharska członek
Agata Słodkowska członek