Przejdź do treści

Patryk Krykwiński

Zdjęcie: Patryk Krykwiński
Zdjęcie: Patryk Krykwiński

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt pkrykwinski@drawno.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji stała 2024-05-14

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 10:34:48 Kto jest za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej w osobach Krzysztof Bojara, Agnieszka Traczyk, Jolanta Kucharska Sesja Nr I za
2024-05-07 11:03:25 Kto jest za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej w osobach Krzysztof Bojara, Agnieszka Traczyk, Jolanta Kucharska Sesja Nr I za
2024-05-14 15:23:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na członkowsko radnego w dwóch stałych Komisjach Rady Miejskiej w Drawnie (druk nr 3) Sesja Nr II za
2024-05-14 15:25:10 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie, (druk nr 4) Sesja Nr II za
2024-05-14 15:26:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (druk nr 5) Sesja Nr II za
2024-05-14 15:34:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna (druk nr 6) Sesja Nr II za
2024-05-28 09:07:24 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania składów osobowych Rady Miejskiej w Drawnie Sesja Nr III za
2024-05-28 09:11:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr I Sesja Nr III za
2024-05-28 09:12:28 Przyjęcie protokołu z sesji nr II Sesja Nr III za
2024-05-28 10:23:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na rok 2024 (druk nr 14) Sesja Nr III za
2024-05-28 10:24:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2039 (druk nr 15) Sesja Nr III za
2024-05-28 10:26:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lato 2018-2023 (druk nr 16) Sesja Nr III za
2024-05-28 10:29:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/300/2022 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (druk nr 17) Sesja Nr III za
2024-05-28 10:35:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania składów osobowych Rady Miejskiej w Drawnie (druk nr 18) Sesja Nr III za