Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-05 uchwałą nr II/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Bojara członek
Joanna Dąbrowska członek
Jerzy Dworzański 0przewodniczący