Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Uzyskanie informacji dot. umowy firmy GOODWALEY na prowadzenie w Chometowie fermy przemysłowej trzody chlewnej

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Drawna
data wpływu: 2021-10-04, data przekazania: 2021-10-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Małyszko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Drawna

Wydział merytoryczny: Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-10-05