Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji stała 2018-12-05 II/3/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-05 II/3/2018
Komisja Rozwoju Społecznego stała 2018-12-05 II/3/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-05 II/3/2018