Komisja Statutowa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Statutowa

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2019-01-22 uchwałą nr VI/27/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Buchajczyk 0przewodniczący
Aleksander Dementiew członek
Jerzy Dworzański członek
Adam Emilianowicz 1 wiceprzewodniczący
Patryk Krykwiński członek
Sławomir Nowak członek
Andrzej Ratowicz członek
Agata Słodkowska członek