Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości będących własnością Gminy Drawno

Numer: 7, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Drawna
data wpływu: 2021-08-26, data przekazania: 2021-08-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Emilianowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Drawna

Wydział merytoryczny: Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-09-07