Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dane dotyczące powierzchni gminy, rzek i jezior oraz wysokości stawek podatków.

Numer: 4, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Drawna
data wpływu: 2019-09-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Nowak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Drawna

Wydział merytoryczny: Referat Finansowo-Księgowy, data odpowiedzi: 2019-10-11