Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Komunikacja publiczna w gminie Drawno.

Numer: 2, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Drawna
data wpływu: 2019-02-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agata Słodkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Drawna

Wydział merytoryczny: Referat Organizacyjno-Administracyjny, data odpowiedzi: 2019-02-13