Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Bojara nieoddany
2 Bogdan Buchajczyk nieoddany
3 Joanna Dąbrowska nieoddany
4 Aleksander Dementiew nieoddany
5 Jerzy Dworzański nieoddany
6 Adam Emilianowicz nieoddany
7 Aleksandra Kochanek nieoddany
8 Patryk Krykwiński nieoddany
9 Jolanta Kucharska nieoddany
10 Grażyna Małyszko nieoddany
11 Sławomir Nowak nieoddany
12 Czesław Paszkiewicz nieoddany
13 Andrzej Ratowicz nieoddany
14 Agata Słodkowska nieoddany
15 Wojciech Wiśniowski nieoddany