Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 5 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Emilianowicz za
2 Czesław Paszkiewicz za
3 Krzysztof Bojara za
4 Bogdan Buchajczyk za
5 Sławomir Nowak wstrzymał się
6 Patryk Krykwiński wstrzymał się
7 Agata Słodkowska wstrzymał się
8 Andrzej Ratowicz za
9 Jerzy Dworzański za
10 Aleksandra Kochanek wstrzymał się
11 Aleksander Dementiew za
12 Grażyna Małyszko za
13 Joanna Dąbrowska wstrzymał się
14 Jolanta Kucharska za
15 Wojciech Wiśniowski za